| Eng | Esp | Cat
20 Normas Les 20 Normes per convertir al seu fill menor d'edat en un autèntic cibercriminal

Punt de trobada

La Família digital® és el punt de trobada i diàleg entre els pares i els fills en el canviant context d'Internet. Cerca aportar i compartir la informació necessària sobre la utilització, legalitat, tecnologia, precaucions, perills, etc.

Internet, les xarxes socials, les aplicacions, els dispositius mòbils són una realitat entre nosaltres. Lluny de suposar un perill o una amenaça, han de poder ser utilitzats com una eina de treball o oci i representar una oportunitat per a pares i fills.

Immigrants i nadius digitals

Avui dia, es produeix el fet insòlit de trobar en una mateixa família pares 'analfabets digitals' i fills 'nadius digitals'. Aquests són usuaris freqüents i creixents de les xarxes i dels serveis de la xarxa 2.0 en un entorn de total naturalitat. El desconeixement, en alguns casos, dels riscos i de les servituds de l'ús d'aquests canals planteja un repte tant als fills com als pares.

Aquesta és una iniciativa encaminada a compartir informació sobre Internet i les xarxes socials en l'àmbit de la família del segle XXI.