| Eng | Esp | Cat
20 Normas Les 20 Normes per convertir al seu fill menor d'edat en un autèntic cibercriminal

Serveis

La família digital presta serveis de formació presencial, amb la finalitat de dotar als pares, als fills i als educadors d'instruments pràctics per resoldre els reptes que Internet ens planteja.

L'exercici de la pàtria potestat entesa com a conjunt de deures i drets que d'acord amb la llei tenen els pares sobre els seus fills menors no emancipats, ens obliga a formar-nos en aquesta matèria i a dotar-nos de les eines necessàries per afrontar aquest repte tan apassionant: l'exercici de la pàtria potestat a Internet.

Els nostres serveis abasten els següents aspectes:

Contacti amb nosaltres i estudiarem conjuntament la millor oferta de servei.